Terapi

Att gå i terapi gör man för att känna sig bättre, antingen med sig själv eller i sin relation till andra. Mobilterapi erbjuder olika typer av terapiformer beskrivna i flikarna nedanför.