Vad är Transaktionsanalys?

games-people-playeric-bernepsykologiska-spel

Transaktionsanalys (TA) är en evidensbaserad psykologisk teori/metod för personlig växt och förändring som utvecklades av Eric Berne på 50-talet i USA.

TA är både en teori om den mänskliga personligheten och ett system för psykoterapi. Idag används TA som en väl förankrad metod inom psykoterapi, psykosocialt arbete och organisationsutveckling. Metoden har i Sverige också fått en stor spridning inom behandling av olika slags missbruk.

TA är en humanistisk/existentiell teori. Det innebär att man inte ser människan som en programmerbar maskin som är förutsägbar genom arv och miljö. Genom sin förmåga att iaktta sig själv och reflektera över sin situation, har hon också möjligheten att göra egna val och att förändras.

Förändringsarbete med transaktionsanalys sker utifrån ett kontrakt med klienten om vilket mål som ska uppnås och på vilket vis. Terapeuten är expert på den psykologiska modellen och klienten är expert om sig själv och sitt liv och vad som behöver förändras.

TAs personlighetsteori vilar på filosofin av att:

  • Alla människor är födda OK vilket innebär att ondska och destruktivitet är onaturliga icke medfödda tillstånd
  • Människor förtjänar erkännande bara för att de existerar
  • Alla känslomässiga problem går att bota
  • Vi kan tänka, även när vi har problem
  • Alla är vi ytterst ansvariga för våra liv